Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                                                Forsiden        Home         Info Sodablast systems          Job references        Contact              

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 For English version:

Back in 1972, when New York State engineers were looking for ways to clean the Statue of Liberty, they had many concerns involving issues of the environment,  waste disposal, and protection of the statue´s surface itself. Any use of any abrasive material to clean the surface would have been very harmful to the soft copper plates, let alone  the waste in the water surrounding the statue. Sodablast was invented because it would not  only do the job while having a negligible impact on the waterways and harbour,  but it was also non-abrasive.

Our SodaBlasters are naturally Environmentally Friendly!  Using our Specially Formulated 100% biodegradeable and  water soluble blasting medium. Think Green and have a Blast!

The process involves blasting sodium bicarbonate, against the surface to be cleaned, using compressed air to accelerate the crystals to almost 600 miles an hour. It is very similar to traditional sand blasting except it utilizes sodium bicarbonate as opposed to sand.

This non abrasive action also allows SodaBlasters to be used on surfaces that current popular abrasive media would damage. i.e.: aluminium, stainless and galvanized steel, brick, stone,glass, fibreglass wood, some plastics, seals bearings, splines, radiator cores,transmission cases, furthermore, hydraulic cylinders can be cleaned and stripped safely.

The non-flammable properties of sodium bicarbonate allow it to be used for cleaning in the petroleum industry where other methods cannot be used. A major advantage is that the surface-tension of metals is not broken, which eliminates the problem of flash-rusting. Likewise, its non-toxic properties mean that it even can be used in food-processing areas.

SodaBlast Systems products are designed to be
different and has the significant advantage of
cleaning the surface without causing any
harm to the substrate or the environment.

Norsk versjon:

I 1972 ble ingeniører i New York bedt om å finne nye måter å rengjøre The Statue of liberty på, den nye løsningen måtte kunne ivareta miljøet, redusere avfall og beskytte statuens sarte overflate.Enhver bruk av slipende matreale til å rengjøre ville vært skadelig for den myke kobber-
roverflaten, i tillegg til avfallet som ville endt opp i vannet rundt statuen.

Sodablast ble oppfunnet fordi den ikke bare ville gjøre jobben med en ubetydelig påvirkning i vassdrag og havnen, men og fordi den var ikke-slipende. Sodablast er miløvennlig. Dette ved hjelp av vår spesiellt formulerte 100% biologisk nedbrytbare og vannløslige medium.
Think green and have a blast!

Selve prosessen innebærer natriumbikarbonat mot overflaten som skal rengjøres i samarbeid med trykkluft som akselererer krystallene til 960 km/t. Dette er svært likt tradisjonell sandblåsning, med det unntak at sodablast benytter natriumbikarbonat i motsetning til sand.

Dette gjør at Sodablast systems kan benyttes til å rense overflater som dagens slitende media ville skadet slik som: aluminium, rustfritt og galvanisert stål, murstein, stein, glass, glassfiber, tre, harde plastoverflater, forseglinger, kulelager, radiator-kjerner og hydrauliske sylindere.

Grannes Sodablast systems utfører oppgaver som resturering av gamle kjøretøy, overflaterensing av malt murstein, dører, arketektur og bygnings-restureringer etter brann og røykskader. Rengjøring av båter, monumenter, skrog og tilhengere, i tillegg til fjerning av missfarging, grafitti og oveflaterust, samt tankrengjøring. Rensing av utstyr og maskiner, fjerning av olje / fett og drivstoff flekker. De ikke-brennbare egenskapene tillater Sodablast systems å benyttes innen petroleumsindustrien der andre metoder ikke kan brukes.

Grannes SodaBlast systems sine produkter er utviklet for å kunne rense overflaten uten å forårsake skade på hverken underlaget eller miljøet

 

 

Grannes sodablast systems eco information